Prejsť na navigáciu

Zimná údržba v Bratislave sa už začala

10. 11. 2016

„Bratislava má hustú cestnú sieť. O niektoré komunikácie sa staráme my, o iné mestské časti. Pre občanov je však dôležité len to, aby boli cesty v zime odhrnuté a posypané bez ohľadu na to, kto sa má o ne starať. Práve s týmto cieľom sme ešte uplynulú sezónu pripravili viaceré opatrenia, ktoré viedli k efektívnejšej zimnej údržbe. Budeme v nich pokračovať aj tento rok, zároveň sme ale pripravili aj ďalšie novinky,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Už minulý týždeň zasadal Operačný štáb zimnej služby Bratislavy a dohodli sme sa na viacerých opatreniach, ktoré budeme počas tzv. zimnej pohotovosti realizovať, s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu zjazdnosť našich ciest, keď príde mráz a sneh. Okrem iného som nariadil, aby sme aj tento rok pokračovali v preventívnom posype, ktorý sa minulú zimnú sezónu ukázal ako veľmi účinný. Taktiež chcem pokračovať v online zverejňovaní pohybu sypačov či informovaní o jednotlivých výjazdoch posypovej techniky na webovej stránke mesta,“ doplnil primátor.

Aj počas tejto sezóny budú počas nepriaznivého počasia rozmiestnené sypače pred ohláseným snežením na jednotlivé kritické rajóny, čo umožní rýchlejšie zásahy techniky priamo v mestských lokalitách. Ide napríklad o lokality konečnej MHD Dvojkrížna, Potočná ulica, Koliba, Kramáre Vlárska, v Petržalke v areáli spol. A.I.I. Technické služby, pod Mostom Lafranconi a pod. Pokračovať sa bude aj s preventívnym posypom krízových miest, vďaka ktorému sa roztopia námraza a prvé milimetre napadnutého snehu. Prvý likvidačný posyp bol použitý na nájazdoch na mosty už v noci z utorka na stredu (8. novembra – 9. novembra 2016), ďalší dnes (10. novembra) ráno. Preventívny posyp sa používa najmä v kopcovitých rajónoch alebo rajónoch, na ktorých v prípade väčšieho spádu snehu alebo námrazy vznikajú kritické situácie (nájazdy na mosty, Koliba, Kramáre, Dlhé Diely a pod.). Na sypačoch sú tiež umiestnené GPS monitorovacie zariadenia, vďaka ktorým bude možné aj počas tejto zimnej pohotovosti mesta vidieť, kde sa práve nachádzajú. Mapa vozidiel bude dostupná na webstránke mesta v banneri na hlavnej stránke, na ktorej môžu občania vidieť maketu vozidla, rýchlosť vozidla a druh vozidla (sypač, multikára a pod.). Dispečeri budú tiež naďalej pravidelne denne kontrolovať spoločensky významné a frekventované komunikácie podľa zoznamu schváleného počas posledných sezón.

„Komunikujeme aj s mestskými časťami a našimi mestskými organizáciami, aby sme vedeli naše aktivity koordinovať,“ povedal primátor Nesrovnal s tým, že len vďaka spoločnej súčinnosti bude možné zvládnuť prípadné krízové situácie. Ako zároveň informoval primátor Nesrovnal aj v tomto roku mesto po dohode s dodávateľskou spoločnosťou A.R.K. technické služby pristúpilo k zavedeniu noviniek v zimnej údržbe. Ide napríklad o novú koncepciu čistenia verejných priestorov v prípade „suchej zimy“, aby mesto bolo čistejšie ako po minulé roky. Mesto bude mať stanovený harmonogram upratovacích prác podľa mestských častí a cykličnosti. Zároveň sa vedenie mesta s vedením dodávateľskej spoločnosti dohodlo aj na efektívnejšom využití pracovníkov počas zimnej údržby, kedy v prípade priaznivého počasia bude možné odvolať pohotovosť ručných pracovníkov, ktorí budú čistiť mesto tak, ako v lete, ale so zníženou cykličnosťou. Hlavné mesto je zároveň pripravené na operatívne zásahy (orezy stromov, odstránenie následkov po nehode a pod.) tzv. upratovacou čatou. Dispečing mesta má zároveň k dispozícií aj dva nové automobily na lepšiu a rýchlejšiu kontrolu zjazdnosti ciest či novú obrazovku na sledovanie aktuálnej pozície vozidiel v pohotovosti a následné usmerňovanie prác.

„V konzorciu A.R.K. prebiehajú prípravy na zimnú údržbu. Máme za sebou už aj prvé výjazdy sypačov – zatiaľ len menšieho charakteru. Aktuálne je naskladných viac ako 1000 ton posypového materiálu. Je potrebné povedať, že v rámci zimnej údržby naše konzorcium spravuje približne 450 km ciest. Údržba v hlavnom meste je zložitejšia oproti iným mestám na Slovensku, Bratislava je mesto s najvyššou intenzitou dopravy na Slovensku. Verím, že všetky opatrenia, na ktorých sme sa spoločne s mestom dohodli spôsobia, že aj tento rok zvládneme zimnú údržbu bez akýchkoľvek výrazných komplikácií,“ uviedol Jan Ludvík, konateľ A.R.K. technické služby.

„Aj napriek tomu, že sme naplánovali všetko, čo sa naplánovať dá, musíme mať vždy na pamäti, že nie všetky cesty sa dajú odhrnúť naraz, preto musíme byť všetci trpezliví a počas väčšieho spádu snehu prispôsobiť našu jazdu po cestách počasiu,“ vyzval na záver primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Zimná pohotovosť obvykle oficiálne začína 15. novembra, vždy podľa začiatku platnosti Operačného plánu zimnej údržby, ktorý predkladá Magistrát hl. mesta Bratislava. Ale jej skutočný začiatok závisí od počasia – v tomto roku zatiaľ zimná pohotovosť ešte nebola vyhlásená. Do času vyhlásenia zimnej pohotovosti bude mesto s dodávateľom fungovať v režime prechodného obdobia – je teda čiastočná zimná pohotovosť. Pred príchodom dlhodobejšieho mrazivého počasia bude vyhlásená štandardná zimná pohotovosť.

Hl. mesto zabezpečuje zimnú údržbu na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy v celkovej výmere 4 374 518 m2, zimnú údržbu námestí, verejných priestranstiev, zastávok MHD, chodníkov a lávok na mostoch vo výmere 306 937 m2, 257 ník MHD a na 1 481 priechodov pre chodcov. Organizáciu a riadenie zimnej údržby zabezpečujú v 24 hod. zmenách 8 dispečeri a v každej jednej zároveň aj koordinátor dispečingu.


späť na Tlačové správy