Prejsť na navigáciu

Primátor Ivo Nesrovnal dnes kontroloval pripravenosť techniky na zimnú službu

26. 11. 2015

„Bratislava má hustú cestnú sieť. O niektoré komunikácie sa staráme my, o iné mestské časti. Pre občanov je však dôležité len to, aby boli cesty v zime odhrnuté a posypané bez ohľadu na to, kto sa má o ne starať. Práve s týmto cieľom sme pripravili viaceré opatrenia, ktoré by mali viesť k efektívnejšej zimnej údržbe,“ povedal na úvod primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Pri viacerých zmluvách, ktoré sme počas roka skontrolovali, sme sa snažili s dodávateľmi vyrokovať zefektívnenie služieb za nezmenený obnos financií. S dodávateľom A.R.K. technické služby sme sa spoločne dohodli na viacerých vylepšeniach v prospech Bratislavčanov,“ doplnil primátor.

Novinky v zimnej údržbe sa týkajú najmä rozmiestnenia sypačov pred ohláseným snežením na jednotlivé kritické rajóny, čo umožní rýchlejšie zásahy techniky priamo v mestských lokalitách. Ide napríklad o lokality konečnej MHD Dvojkrížna, Potočná ulica, Koliba, Kramáre Vlárska, v Petržalke v areáli spol. RAKI, pod Mostom Lafranconi a pod. Ďalšou novinkou je preventívny posyp krízových miest, vďaka ktorému sa roztopia prvé milimetre napadnutého snehu. Používať sa bude najmä v kopcovitých rajónoch alebo rajónoch, na ktorých v prípade väčšieho spádu snehu vznikajú kritické situácie (nájazdy na mosty, Koliba, Kramáre, Dlhé Diely a pod.). Na sypačoch sú tiež umiestnené GPS monitorovacie zariadenia, vďaka ktorým bude možné vidieť, kde sa práve nachádzajú. Mapa vozidiel je dostupná na webstránke mesta v banneri na hlavnej stránke, na ktorej môžu občania vidieť maketu vozidla, rýchlosť vozidla a druh vozidla (sypač, multikára a pod.). Zároveň mesto vyzvalo mestské časti, aby z dôvodu lepšej synchronizácie zimnej údržby poskytli mestu kontakt na pracovníka zodpovedného za zimnú údržbu v každej mestskej časti, aby bolo možné aktivity lepšie koordinovať. Mesto sa bude zároveň riadiť jednou profesionálnou predpoveďou počasia. Dispečeri budú tiež naďalej pravidelne denne kontrolovať spoločensky významné a frekventované komunikácie podľa zoznamu schváleného počas minulej sezóny.

 „Konzorcium A.R.K. je pripravené na zimnú údržbu. Máme za sebou už aj prvé výjazdy sypačov. Aktuálne je v našom areáli pripravená technika a 2000 ton posypového materiálu. Je potrebné povedať, že v rámci zimnej údržby naše konzorcium spravuje približne 450 km ciest. Údržba v hlavnom meste je zložitejšia oproti iným mestám na Slovensku, Bratislava je mesto s najvyššou intenzitou dopravy na Slovensku. Verím, že prijaté preventívne opatrenia zimnú údržbu zefektívnia a prinesú očakávané zlepšenie,“ uviedol Jan Ludvík, konateľ A.R.K. technické služby.

 „Oceňujem novinky, ktoré budú tento rok uvedené do praxe. Keďže naše mesto je hlavným mestom, upiera sa na nás zrak celej krajiny. Musíme preto zimu zvládnuť lepšie, ako tomu bolo na začiatku roka - počas uplynulej zimy. Zároveň je však dôležité povedať, že nie všetky cesty sa dajú odhrnúť naraz, preto musíme byť trpezliví my všetci,“ povedal Jozef Uhler, mestský poslanec a zároveň predseda komisie dopravy a informačných systémov.

Zimná pohotovosť obvykle oficiálne začína 1. decembra, vždy podľa začiatku platnosti Operačného plánu zimnej údržby, ktorý predkladá Magistrát Hl. mesta Bratislava. Ak by začalo snežiť skôr, dodávateľská spoločnosť je pripravená vyraziť do ulíc okamžite. Tento rok bude zimnú údržbu zabezpečovať 43 sypačov, 11 multikár, 1 snehová fréza a 92 ručných pracovníkov v teréne.

V súčasnej dobe hl. mesto zabezpečuje zimnú údržbu na miestnych  komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy v celkovej  výmere 4 354 046 m2,  zimnú údržbu  námestí, verejných priestranstiev, chodníkov a lávok na  mostoch vo výmere 264 680 m2, 249 zastávok MHD, 257 ník MHD a 1 228 priechodov pre chodcov, rovnako ako čistenie podchodov vo výmere 7 609 m2. Organizáciu a riadenie zimnej údržby zabezpečujú v 24 hod. zmenách 8 dispečeri a v každej jednej zároveň aj koordinátor dispečingu. 


späť na Tlačové správy