Zabezpečujeme zjazdnosť 449 kilometrov ciest v hlavnom meste

Prejsť na navigáciu

Zimná sezóna 2016/17

4. 1. 2017

Zimná údržba v sezóne 2016/2017 sa začala už 10.11.2016, kedy sa vykonali prvé zásahy zimnej údržby.

Zimná pohotovosť, s plným počtom pracovníkov a zimnej techniky, ktorá sa riadi Operačným plánom začala pre túto sezónu 15.12.2016. Operačný plán predkladá Magistrát hlavného mesta Bratislava a nadobúda platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami. 

Túto zimnú sezónu budeme mať k dispozícii:

  • 43 ks vozidiel – sypačov
  • 86 ručných pracovníkov
  • 11 multikár
  • 1 snehová fréza 

V minuloročnej zimnej sezóne sa osvedčili viaceré opatrenia pre zefektívnenie zimnej údržby, v ktorých budeme po dohode s Hlavným mestom Bratislava pokračovať. Ide o:

  • Rozmiestnenie našej techniky pred samotným predpovedaným snežením na jednotlivé rajóny. Výsledkom by mali byť rýchlejšie zásahy priamo v lokalitách, kde to bude potrebné
  • Veľmi účinným prostriedkom by mali byť preventívne posypy na určených krízových miestach, ktoré zabezpečenia roztopenie prvých milimetrov padnutého snehu
  • Spolu s pracovníkmi magistrátu sme prepracovali mapové listy, aby boli prispôsobené najaktuálnejším podmienkam mesta
  • Na sypačoch sú umiestnené GPS monitorovacie zariadenia, vďaka ktorým bude viditeľné kde sa práve nachádzajú

späť na Zimná údržba