Zabezpečujeme zjazdnosť 449 kilometrov ciest v hlavnom meste

Prejsť na navigáciu

Zimná sezóna 2013/14

6. 11. 2014

Z dostupných zdrojov sme spravili porovnanie cien za letnú a zimnú údržbu komunikácií v Košiciach a v Bratislave.

V Bratislave je údržba náročnejšia:

  • udržiavanie aj ciest I. triedy
  • najvyššia hustota dopravy na celom Slovensku
  • najväčšia rozloha mesta, štatút hlavného mesta

Z porovnania cien vychádzajú služby A.R.K. nižšie.

zima2013-14 späť na Zimná údržba