Zabezpečujeme zjazdnosť 449 kilometrov ciest v hlavnom meste

Prejsť na navigáciu

Zimná sezóna 2012/13

14. 10. 2014

Napriek silnej zime 2012/13 sme v porovnaní s obdobím trvania starej zmluvy, ktorú malo mesto v rokoch 2005-2010 ušetrili priemerne ročne sumu 1 770 892 Eur s DPH.

To za obdobie trvania súčasnej zmluvy predstavuje úsporu v objeme 5 312 676 Eur s DPH.

Oproti dovtedajšiemu rozsahu prác pribudla údržba zastávok MHD.

Plocha údržby v hlavnom meste ročne narastá o metre štvorcové, pričom naše ceny sú nižšie.

zima2012-13 späť na Zimná údržba