Staráme sa o čistotu ciest a zelene

Prejsť na navigáciu

Letná údržba

polievanie-ciest-v-bratislave

Staráme sa o čistotu bratislavských ciest a priľahlých chodníkov, vysádzame a udržiavame zeleň popri komunikáciách, odvážame a likvidujeme odpad.

Spoločnosť A.R.K. technické služby vykonáva letnú údržbu komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy na základe Zmluvy č. 01/2010, uzatvorenej s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, s účinnosťou od 1. 11. 2010. Pri výkone služieb sa riadi Operačným plánom, schváleným pred každou sezónou. Sezóna letnej údržby je všeobecne stanovená na obdobie 16. 4. - 15. 10.

Na vykonávanie letnej údržby používame modernú techniku:

 • dodávky Piaggio do 1,5t
 • dodávky do 3,5t
 • dodávky do 9t
 • dodávky do 12t
 • multikáry
 • traktory
 • kosačky
 • zametačky
 • cisterny
 • ručné vyžínače
 • kosiaci stroj na diaľkové ovládanie Spider

Údržba komunikácií:

 • strojové zametanie komunikácií
 • ručná údržba strojovo neprístupných komunikácií
 • splachovanie komunikácií
 • odsávanie vody z komunikácií
 • riešenie havarijných stavov
 • čistenie peších zón, chodníkov, parkovísk, schodov, lávok
 • čistenie zastávok a dláždených priestranstiev

Údržba dopravnej zelene:

 • orez kríkov a stromov
 • kosenie trávnikov
 • odstraňovanie a postreky burín
 • čistenie priekop a rigolov
 • zrezávanie krajníc
 • odstraňovanie nánosov, naplavenín a zosuvov
 • odstraňovanie žuvačiek

Odvoz odpadu:

 • odvoz odpadov na skládku, do kompostárne alebo spaľovne
 • odstraňovanie čiernych skládok
 • vyprázdňovanie a umytie odpadkových košov
 • odvoz biologického odpadu
 • odstraňovanie následkov havárií

Jednorazové projekty:

 • v roku 2011 likvidácia rozsiahlej čiernej skládky v Petržalke na Námestí hraničiarov (438,12 t odpadu)
 • čistenie ulíc po ČSOB Maratóne
 • čistenie a zametanie ulíc Bratislavy, natieranie smetných košov a úprava okolia Hlavnej stanice pred Majstrovstvami sveta v hokeji
 • výsadba a polievanie kvetinových záhonov S Bratislavským okrášľovacím spolkom
 • nárazové čistenie okolia Hlavnej stanice od odpadu a špiny a pravidelné čistenie a vystriekavanie chodníkov na predstaničnom námestí počas leta 2014