Čisté cesty v čistom meste v lete aj v zime

Prejsť na navigáciu

O nás

Spoločnosť A.R.K. technické služby, s.r.o. je konzorcium, ktoré aktuálne tvoria spoločnosti FCC Bratislava, s.r.o., A.I.I. Technické služby s.r.o. a Envirogroup, a.s.

Svoje služby poskytuje na základe Zmluvy č. 01/2010 (pdf) na dodávku služieb letnej údržby komunikácií, údržby dopravnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, uzatvorenej s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, s účinnosťou od 1. 11. 2010.

Vyhrali sme historicky prvý elektronický tender, ktorý vyhlásil bratislavský magistrát. Elektronický tender pomohol k väčšej transparentnosti verejného obstarávania (čo potvrdila aj následná kontrola Úradu pre verejné obstarávanie) a prispel k šetreniu verejných prostriedkov, keďže zvíťazila najnižšia cenová ponuka. Zazmluvnená cena na dohodnutých prácach počas ôsmich rokov predstavuje 69,36 mil. Eur bez DPH.

Pri výkone služieb sa riadime Operačným plánom, schváleným pred každou sezónou.

Sezóna zimnej údržby je všeobecne stanovená na 1. 12. - 28. 2.

Sezóna letnej údržby je všeobecne stanovená na obdobie 16. 4. - 15. 10.