Prejsť na navigáciu

Bratislava má platný letný operačný plán

13. 4. 2017

15. apríla vstupuje do platnosti letný operačný plán (LOP), ktorý upravuje letnú údržbu v roku 2017. Objem prác, ktoré vykoná spoločnosť A.R.K. technické služby, je definovaný približne v rovnakom rozsahu ako minulú sezónu. Viac sa dostane na čistenie komunikácií a údržbu zelene. V pláne zostáva aj zrezávanie krajníc, teda údržba zelene popri cestách 1. a 2. triedy.

Počas letnej sezóny bude spoločnosť A.R.K. technické služby vykonávať práce zamerané na čistenie komunikácií, peších zón, chodníkov, zastávok, ale aj vyprázdňovanie odpadkových košov. V oblasti starostlivosti o zeleň bude zabezpečovať údržbu trávnatých porastov, orez kríkov, živých plotov a stromov. Pokračovať sa bude aj v polievaní ciest, ktoré znižuje prašnosť a v letných mesiacoch ochladzuje vozovku a okolie. Všetky tieto aktivity majú prispieť k zlepšeniu celkového stavu v oblasti čistoty hlavného mesta.

Do objemu prác zahrnutých do LOP patrí aj odstraňovanie nepredvídaných havarijných situácií.

Počas platnosti operačného plánu si Magistrát určí rozsah týchto činností a tiež presné lokality, kde objednané práce prebehnú. Každý deň nahlási dodávateľ Magistrátu aké služby a v akej postupnosti bude vykonávať.

Letný operačný plán je v platnosti do 15. októbra.


späť na Aktuality